Edirne Sarayı

Eski adı Saray-ı Cedid-i Amire olan Edirne Sarayı, Topkapı Sarayı’nın sonra bilinen en büyük ikinci saray olma özelliği taşımaktadır.

Edirne Sarayı

Eski adı Saray-ı Cedid-i Amire olan Edirne Sarayı, Topkapı Sarayı’nın sonra bilinen en büyük ikinci saray olma özelliği taşımaktadır. I. Murat döneminde yapılmaya başlanmış olan bu saray Fatih Sultan Mehmet zamanında tamamlanabilmiştir. Bu dönemden sonra uzun yıllar saltanatın sürdüğü saray İstanbul’un fethi ile Topkapı Sarayı’na taşınmıştır.  Daha sonraları ise birçok şehzadenin görev yaptığı yer olmuştur. Saray; Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, I. Ahmed, IV. Mehmed, II. Ahmed, II. Mustafa ve III. Ahmet’in kullanılmıştır ve en ünlü ve şaşalı zamanlarını IV. Mehmet zamanında yaşamıştır.

Daha sonra saray çeşitli padişahların zamanında köşki oda, kasr, çeşme ve havuz yapımları ile genişletilmiştir. 1829 yılında Rusların burayı karargâh olarak kullanmaları ile büyük bir tahribata uğramıştır.  1878 yılında çıkan 93 Harbi’nde Rusların Edirne’yi işgal ettiği zamanlarda cephaneliklerin ellerine geçmemesi sebebiyle patlatılmış ve neredeyse tamamen yok olmuştur.

Sarayın günümüze kadar gelen sarayın Bab-Üs Saade yani saadet kapısı anlamına gelen giriş kapısı korunmayı başarmıştır. Günümüzde en çok tahrip olmuş olan kısmı ise Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış olan yedi katlı Cihannüma Kasrı’dır. Bu sarayda Fatih Sultan Dönemi’nden yapılan bir diğer yapı ise Kum Kasrı‘dır. Bu kasrın hamamı günümüze kadar gelmeyi başarabilmiş birkaç yapıdan birisi olmaktadır.