Munzur Dağları

Munzur Dağları, Toros Dağları’nın bir uzantısı olarak Erzincan’ın güneyi ile Tunceli’nin kuzey kısmında konumlanmaktadır.

Munzur Dağları

Munzur Dağları, Toros Dağları’nın bir uzantısı olarak Erzincan’ın güneyi ile Tunceli’nin kuzey kısmında konumlanmaktadır. Volkanik kayalardan meydana gelen bu dağ zincirinin üç bin metreyi aşan 10 adet zirvesi bulunmaktadır. Sahip olduğu bu özellikle ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin batı bölümündeki en yüksek dağ zinciri olma niteliği taşımaktadır. Yüksek kayalık yapısıyla alana geçit vermediği için insandan soyutlanan uzak bir bölge olarak kalmıştır.

Dağların yüksek noktalarında, dağ çayırları ve kaya habitatları da mevcuttur. Daha alçaklar ise meşe ormanlarıyla bezenmiş durumdadır. Ovacık ilçesine yakın bir noktada bulunan kalıntılar Munzurların sahip olduğu doğal zenginliklerden sadece bir tanesidir. İçerisinde barındırdığı bitki türleri ile ülkenin en zengin bölgelerinden biri olarak dünya üzerinde sadece bu bölgede yetişen yedi bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. 11 farklı kelebek türünün bulunduğu dağlar bu özelliği ise uluslararası bir öneme sahiptir.