Paşa Hamamı

Taceddin İbrahim Paşa Bin Hacı Bey tarafından 1487 yılında yaptırılmış olan hamam, çifte hamam planına sahiptir.

Paşa Hamamı

Taceddin İbrahim Paşa Bin Hacı Bey tarafından 1487 yılında yaptırılmış olan hamam, çifte hamam planına sahiptir. Yapıda Osmanlı hamam mimarisine ait etkiler görülmektedir. Kadınlar ve erkekler bölümü birbirine simetrik bir yapıdadır ve günümüze kadar korunarak gelmeyi başarmıştır. Soğuk ve sıcak bölümlerden meydana gelen Paşa Hamamı’nın her bir bölümünün üzeri kiremit kaplı kubbelerle örtülmüştür. Aynı zamanda duvarlarının inşasında kaba yontma taş ve moloz taşlar kullanılmıştır.  2008 yılında restore edilerek tekrar kullanıma açılmıştır.