Taş Mescit

Selçuklu döneminden kalma bir yapı olan Taş Mescit ait olduğu dönemin mimarisini çok güzel bir şekilde yansıtmaktadır.

Taş Mescit

Selçuklu döneminden kalma bir yapı olan Taş Mescit ait olduğu dönemin mimarisini çok güzel bir şekilde yansıtmaktadır. İki ayrı binadan meydana gelen bu yapının Şifahane kısmı, 1235 yılında Anadolu Selçuklu Hükümdarı olan Keyhüsrevoğlu 1. Alaadin Keykubat döneminde Çankırı Atabeyi Cemaleddin Ferruh tarafından yaptırılmıştır.

Yapıda iki adet figür parçası bulunmaktadır. Parçalardan birinde birbirine dolanmış olan iki yılan figürü bulunmaktadır. Bu figürler bugünlerde Tıp sembolü olarak kullanılmaktadır. İkinci figür ise su içen yılan figürüdür. Günümüzde eczacılık sembolü olarak kullanılmaktadır.